GŁÓWNY ORGANIZATOR

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Miast Bielsko-Biała

 

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marszałek Województwa Śląskiego 

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XVIII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki – zadanie finansowane w ramach umowy nr 866/P/DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalnośc upowszechniającą naukę

Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia

 • 00_banery_www_2017.png
 • 01_baner_www_zięba.png
 • 02_baner_soyka_www.png
 • 03_baner_dyktando_www.png
 • 04_baner_www_bralczyk.png
 • 05_baner_www_rynek.png
 • 06_baner_www_amt.png
 • 07_baner_www_big_band.png

 11 MAJA - CZWARTEK

 

Corporate Games w środowisku MS Excel, czyli nauka i zabawa dla bystrzaków /warsztaty/
dr inż. Sławomir Herma, Kamil Krzempek
WBMiI, Katedra Inżynierii Produkcji
godz. 8:00 - 8:45; 8:50 - 9:35, budynek A, sala A 16

Współczesna rekonstrukcja starożytnego kompasu mechanicznego /pokaz/
prof. ATH dr hab. inż. Jan Dzida, studenci
WBMiI, Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
godz. 8:00 - 15:00, budynek L, hol, parter

Drogi kołowe na przestrzeni wieków /wykład/
dr inż. Anna Żak
WIMBiŚ, Instytut Budownictwa
godz. 8:15 - 9:00, budynek L, sala L 131

Sterowanie, ważenie, rozpoznawanie i śledzenie, czyli co tak naprawdę potrafią inteligentne systemy transportowe /wykład z pokazem/
mgr inż. Marcin Honkisz
WZiT, Katedra Transportu
godz. 8:45 - 9:45, budynek A, sala A 304

Czy mitologię i materiałoznawstwo łączy coś wspólnego? /wykład/
prof. ATH dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk
WBMiI, Katedra Podstaw Budowy Maszyn
godz. 9:00 - 9:45, budynek L, sala L 120

Pomiary w przemyśle samochodowym: maszyny pomiarowe, skanery, laser /pokaz-laboratorium/
dr inż. Mirosław Wojtyła, dr inż. Wojciech Płowucha, mgr inż. Paweł Rosner
WBMiI, Laboratorium Metrologii
godz. 9:30 - 10:30, budynek B, sala B 213, B 215

Zaawansowane metody komputerowe w projektowaniu maszyn /laboratorium/
dr inż. Krzysztof Kubas, dr inż. Andrzej Urbaś
WBMiI, Zakład Mechaniki
godz. 10:00 - 10:45, budynek A, sala A 205

Czy „inteligentne" skrzyżowanie zawsze działa tak, jak to sobie wymarzymy? O pracy nowoczesnych świateł drogowych słów kilka /wykład z pokazem/
mgr inż. Marcin Honkisz
WZiT, Katedra Transportu
godz. 10:00 - 10:30, budynek A, sala A 207

Świat w podczerwieni – zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń cieplnych, mechanicznych i elektrycznych /warsztaty/
dr inż. Krzysztof Sikora
WBMiI, Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład Termodynamiki
godz. 10:00 - 10:45; 11:00 - 11:45; 12:00 - 12:45; 13:00 - 13:45, budynek B, sala B 08

Drony – bezzałogowe systemy powietrzne /wykład z pokazem/
mgr inż. Paweł Nowak
WZiT, Katedra Modelowania Komputerowego
godz. 10:00 - 10:45, budynek L, sala L 318

Demonstracja Wahadła Foucaulta /pokaz/
dr hab. inż. Andrzej Sucheta, mgr inż. Ryszard Klecki
WBMiI, Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład Termodynamiki
godz. 10:00 - 10:20; 10:30 - 10:50; 11:00 - 11:20; 11:30 - 11:50, budynek L, hol, parter

Programowanie blokowe w Scratch /warsztaty/
Anna Gałuszka
Koło Informatyczne Reset ATH
godz. 10:15 - 11:15, budynek L, sala L 412

Czy laser zmierzy wszystko? Pokaz działania laserowych przyrządów pomiarowych /pokaz, laboratorium/
dr inż. Mirosław Wojtyła, dr inż. Wojciech Płowucha, mgr inż. Paweł Rosner
WBMiI, Laboratorium Metrologii
godz. 10:45 - 11:45, budynek B, sala B 213, B 215

Systemy wizyjne w budowie maszyn /wykład/
prof. ATH dr hab. inż. Roman Stryczek
WBMiI, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
godz. 11:00 - 12:00, budynek L, sala L 120

Aplikacje sterujące z wykorzystaniem robota przemysłowego /pokaz, laboratorium/
mgr inż. Adam Jabłoński
WBMiI, Katedra Podstaw Budowy Maszyn
godz. 11:15 - 11:50, 12:15 - 12.50, 13: budynek A, sala A 211

Roboty Lego Mindstorms /warsztaty/
Anna Gałuszka
Koło Informatyczne Reset ATH
godz. 11:20 - 12:20, budynek L, sala L 412

Od badań nieniszczących do mikroskopowych, czyli jak analizować przyczyny uszkodzeń? /warsztaty/
prof. ATH dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk, dr inż. Wojciech Skotnicki
WBMiI, Katedra Podstaw Budowy Maszyn
godz. 12:00 - 12:45, budynek A, sala A 107

Czy istnieje powierzchnia idealnie gładka? Sposób działania urządzeń służących do pomiarów chropowatości powierzchni/pokaz, laboratorium/
dr inż. Mirosław Wojtyła, dr inż. Wojciech Płowucha, mgr inż. Paweł Rosner
WBMiI, Laboratorium Metrologii
godz. 12:00 - 13:00, budynek B, sala B 213, B 215

Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania w odlewnictwie /laboratorium/
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pezda, mgr inż. Aleksandra Jarco
WBMiI, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
godz. 12:00 - 12:45, budynek H, sala H 9

Prezentacja systemu wizyjnego sortującego krążki /pokaz, laboratorium/
prof. ATH dr hab. inż. Roman Stryczek, dr inż. Piotr Zyzak
WBMiI, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
godz. 12:15 - 12:45, budynek H, sala H 6

Samolot w liczbach: szybciej, wyżej, dalej – pierwsze samoloty naddźwiękowe /wykład/
dr inż. Jerzy Kopeć
WBMiI, Katedra Podstaw Budowy Maszyn
godz. 12:15 - 13:00, budynek L, sala L 120

Programowanie poprzez grę Code Combat /warsztaty/
Anna Gałuszka
Koło Informatyczne Reset ATH
godz. 12:25 - 13:25, budynek L, sala L 412

1. Automatyzacja pomiarów dokładności części samochodowych /pokaz, laboratorium/
2. Co i jak można mierzyć laserem – pokaz interferometru laserowego /pokaz, laboratorium/
dr inż. Mirosław Wojtyła, dr inż. Wojciech Płowucha, mgr inż. Paweł Rosner
WBMiI, Laboratorium Metrologii
godz. 13:15 - 14:15, budynek B, sala B 213, B 215

Modele w życiu, nauce i technice /wykład/
mgr inż. Leonard Grinke
WZiT, Katedra Modelowania Komputerowego
godz. 13:25 - 13:55, budynek L, sala L 318

Internet of things – Arduino /warsztaty/
Anna Gałuszka
Koło Informatyczne Reset ATH
godz. 13:30 - 15:30, budynek L, sala L 412

Modele w życiu, nauce i technice /warsztaty/
mgr inż. Leonard Grinke
WZiT, Katedra Modelowania Komputerowego
godz. 14:00 - 14:45, budynek L, sala L 318

Grafika 3D w 3ds Max /warsztaty/
Anna Gałuszka
Koło Informatyczne Reset ATH
godz. 15:30 - 18:00, budynek L, sala L 412

VI edycja konferencji WeBB MeetUp /wykład/
Koło informatyczne Reset ATH
godz. 17:00 - 21:00, budynek L, Auditorium Maximum, sala L 128

 

12 MAJA - PIĄTEK

 

Algorytmiczne ujęcie teorii grafów – pokaz programów komputerowych /wykład z pokazem/
prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak
WBMiI, Katedra Informatyki i Automatyki
godz. 14:00 - 14:45, budynek L, sala L 131

Współczesna rekonstrukcja starożytnego kompasu mechanicznego /pokaz/
prof. ATH dr hab. inż. Jan Dzida, studenci
WBMiI, Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
godz. 8:00 - 13:00, budynek L, hol, parter

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Mecenat Festiwalu:

 • Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego

 minis

Patronat honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Grażyna Staniszewska Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia