GŁÓWNY ORGANIZATOR

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Miast Bielsko-Biała

 

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marszałek Województwa Śląskiego 

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XVIII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki – zadanie finansowane w ramach umowy nr 866/P/DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalnośc upowszechniającą naukę

Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia

 • 00_banery_www_2017.png
 • 01_baner_www_zięba.png
 • 02_baner_soyka_www.png
 • 03_baner_dyktando_www.png
 • 04_baner_www_bralczyk.png
 • 05_baner_www_rynek.png
 • 06_baner_www_amt.png
 • 07_baner_www_big_band.png

11 MAJA - CZWARTEK

 

Coaching i mentoring w zarysie /wykład/
dr Katarzyna Piątek
WZiT, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
godz. 8:00 - 8:45, budynek L, sala L 318

Gry w przestrzeni miejskiej /wykład/
dr Joanna Wróblewska-Jachna
WZiT, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
godz. 8:10 - 8:40, budynek L, sala L 138

Prawo w internecie /wykład z pokazem/
mgr Robert Słoniec
WZiT, Katedra Zarzadzania, Zakład Zarządzania Międzynarodowego
godz. 8:15 - 9:00, budynek L, sala L 132

O przewadze telenoweli nad operą mydlaną – kilka słów o różnicach międzykulturowych /wykład/
mgr Aleksandra Hasior
WHS, Katedra Iberystyki
godz. 8:15 - 8:45, budynek L, sala L 323

Co warto zobaczyć w Ostrawie, Ołomuńcu oraz okolicach i czego warto skosztować? /wykład z pokazem/
mgr Dominika Machnio, dr Agata Ostrowska-Knapik
WHS, Katedra Pedagogiki, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
godz. 8:30 - 9:30, budynek L, sala L 230

Tłumacz przysięgły – zawód, hobby, powołanie? /wykład z pokazem i dyskusja/
dr Przemysław Brom
WHS, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
godz. 8:50 - 9:50, budynek L, sala L 323

Mechanizmy wywierania wpływu społecznego – teoria i praktyka /wykład/
dr Katarzyna Piątek
WZiT, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
godz. 9:00 - 9:45, budynek L, sala L 318

Eliminacje regionalne III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego „Public Speaking Contest"
temat EUROPE-YOUR HOPES
/konkurs/
mgr Roman Ociepa
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
godz. 9:30 - 12:30, budynek L, sala L 128

Różnice i podobieństwa w językach słowiańskich /wykład z pokazem i warsztaty/
dr Agata Ostrowska-Knapik, dr Krzysztof Feruga, dr Marcin Ziomek
WHS, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
godz. 9:30 - 10:10, budynek L, sala L 238

Konflikty dnia codziennego. Jak określić swój indywidualny styl reagowania na sytuacje konfliktowe? /warsztaty/
dr Katarzyna Piątek
WZiT, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
godz. 10:00 - 10:45, budynek L, sala L 134

Mały odkrywca /warsztaty/
mgr Dominika Machnio, dr Ewa Kochanowska
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 10:00 - 11:00, budynek L, sala L 230

Trzy albo cztery wdrukowania, czyli jak stajemy się tym, kim jesteśmy /wykład/
dr Zbigniew Nowak
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 11:15 - 12:15, budynek L, sala L 323

Od myślenia do działania, czyli o stymulowaniu myślenia lateralnego dziecka. Warsztaty - kolorowe
myślenie w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej
/wykład i warsztaty/
dr Agnieszka Twaróg-Kanus
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 12:00 - 13:00, budynek L, sala L 227

Sylaby 'silne' i 'słabe' w języku angielskim: wymowa i akcentowanie /wykład z pokazem i warsztaty/
dr hab. Dorota Chłopek
WHS, Katedra Anglistyki
godz. 12:25 - 13:10, budynek L, sala L 323

Grzeczność na krańcach świata /wykład z pokazem/
dr Agnieszka Przybyła-Dumin
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 13:15 - 14:15, budynek L, sala L 227

Terapia misami dźwiękowymi /wykład z pokazem/
dr Anna Borzęcka
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 13:20 - 13:50, budynek L, sala L 323

Przekład i odbiór czeskich, polskich i rosyjskich związków frazeologicznych (próba językoznawczej analizy) /wykład, seminarium/
dr hab. Lubomir Hampl
WHS, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
godz. 14:00 - 14:45, budynek L, sala L 323

Terapia misami dźwiękowymi (uczestnicy proszeni są o przyniesienie karimat oraz luźnego stroju) /warsztaty/
dr Anna Borzęcka
WHS, Katedra Pedagogiki
godz. 14:15 - 15:15, budynek L, sala L 316

Bielska polonistyka w wirtualnym świecie „Biuletynu Polonistycznego” /wykład z pokazem i dyskusja/
mgr Mariola Wilczak
Instytut Badań Literackich Polskiej Polskiej Akademii Nauk
godz. 14:50 - 15:50, budynek L, sala L 323

 

12 MAJA - PIĄTEK

 

Jestem, tworzę, działam /warsztaty/
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
godz. 10:00 - 10:45, budynek L, sala L 229

Zbójnicy naszych gór /wykład z pokazem/
Krzysztof Kufel
Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy”
godz. 10:45 - 11:45, budynek L, sala L 120

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Mecenat Festiwalu:

 • Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego

 minis

Patronat honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Grażyna Staniszewska Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia