GŁÓWNY ORGANIZATOR

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Miast Bielsko-Biała

 

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marszałek Województwa Śląskiego 

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XVIII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki – zadanie finansowane w ramach umowy nr 866/P/DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalnośc upowszechniającą naukę

Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia

 • 00_banery_www_2017.png
 • 01_baner_www_zięba.png
 • 02_baner_soyka_www.png
 • 03_baner_dyktando_www.png
 • 04_baner_www_bralczyk.png
 • 05_baner_www_rynek.png
 • 06_baner_www_amt.png
 • 07_baner_www_big_band.png

11 MAJA - CZWARTEK

 

Zobaczyć własne DNA /laboratorium/
dr inż. Anna Salachna, Ewa Flettner-Baścik
WIMBiŚ, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
godz. 9:00 - 9:45; 9:45 - 10:15; 10:30 - 11:00, budynek C, sala C 112

Spektrofotometria w oznaczeniach środowiskowych – np. fenol /laboratorium/
dr inż. Mirosław Wyszomirski
WIMBiŚ, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody
godz. 9:00 - 9:50; 10:00 - 10:50; 11:00 - 11:50, budynek C, sala C 109

Piękno roślin w mikroskali /laboratorium/
dr inż. Ewa Jachniak
WIMBiŚ, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii i Chemii Środowiska
godz. 11:45 - 12:30, budynek C, sala C 112

Zastosowanie glonów w gospodarce człowieka /wykład z pokazem/
dr inż. Ewa Jachniak
WIMBiŚ, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii i Chemii Środowiska
godz. 13:00 - 13:45, budynek C, sala L 131

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Mecenat Festiwalu:

 • Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego

 minis

Patronat honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Grażyna Staniszewska Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia